Oferta Bio-Energia Sp. z o.o. Oferta Bio-Energia Sp. z o.o. Oferta Bio-Energia Sp. z o.o. Oferta Bio-Energia Sp. z o.o.
  Nasi Partnerzy

ICHPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

IEN Instytut Energetyki w Warszawie

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

  Bio-Debata


  Aktualności
Oferta Bio-Energia Sp. z o.o.Pełna obsługa w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego wykorzystywania biomasy


Oferujemy m.in pełną obsługę w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego wykorzystywania biomasy w produkcji biopaliw transportowych, energii elektrycznej i ciepła. Dzięki zatrudnianiu uznanych specjalistów z cenzusem naukowym oraz współpracy z instytucjami naukowymi możemy zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę w tym zakresie.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług z zakresu dostowania, audytu i sprawozdawczości w ramach spełniania kryteriów zrównoważonej produkcji.

Oferta Bio-Energii dla energetyki


Zagwarantowanie biomasy potrzebnej energetyce zawodowej wymagać będzie ze strony rolnictwa przeznaczenia na ten cel około 500 tys. ha gruntów do 2020 r. Założenie plantacji na takim obszarze pociągnie za sobą inwestycje dokonywane przez rolników rzędu 5 mld. zł (z czego część zostanie zrefundowana). Nie obędzie się bez programów edukacyjno-marketingowych i zachęt ze strony energetyki. Taka baza będzie kosztować energetykę 1,6 mld rocznie. Organizacja ciągłych dostaw biomasy, założenie bazy surowcowej, jak również jej wykorzystywanie są zbyt kosztowne, aby pozostawić te działania bez racjonalnego planowania, organizacji i zarządzania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Bio-Energia Sp. z o.o. w tym zakresie.

1. Bio-Energia oferuje zakładom energetycznym kompleksowe planowanie, organizację i zarządzanie bazy surowcowej. Projekty uwzględniają pełny cykl produkcji : od rozpoznania użytkowania gruntów w okolicach zakładu, poprzez lokalizację plantacji w optymalnych dla nich siedliskach (gleby i warunki wodne), zaprojektowanie optymalnych technologii uprawy, zbioru, wyznaczenia optymalnego rozmieszczenia pośrednich składowisk biomasy, optymalizację transportu biomasy, pełną infrastrukturę informatyczną do zarządzania bazą surowcową oraz transportem on-line w czasie rzeczywistym.2. Bio-Energia oferuje zakładom energetycznym abonamentową usługę świadczoną przez internet:

2.1. Dostęp do rozbudowanego kalkulatora, który pozwala na oszacowanie optymalnej ceny biomasy, przy której produkcja biomasy jest opłacalna dla rolnika i akceptowalna dla zakładu energetycznego. Kalkulator jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów na dostawę biomasy, bo ceny w umowie kontraktacyjnej nie mogą być stałe. Dane uwzględnione w kalkulatorze są nowelizowane co miesiąc na podstawie danych dotyczących sytuacji rynkowej. Kalkulator umożliwia szacunki dla takich roślin jak: wierzba, topola, robinia, miskant, ślazowiec, rdestowiec, mozga trzcinowata, topinambur oraz słoma pszenna.

2.2. Dostęp do prywatnego, dedykowanego dla energetykow forum dyskusyjnego, na którym mogą zadawać pytania ekspertowi Bio-Energii, aby otrzymywać komentarze, porady oraz interpretacje otrzymanych danych. W ramach forum energetykow jest także sekcja służąca wolnej, niepublicznej dyskusji między zweryfikowanymi co do tożsamości pracownikami tej branży.

2.3. Dostęp do sondażowowych danych dotyczących cen skupu biomasy w różnych regionach kraju oraz Unii Europejskiej.

2.4. Możliwość zamieszczania ogłoszeń kierowanych do plantatorów / dostawców biomasy na stronach forum Bio-Energii oraz w comiesięcznym newsletterze Bio-Energii.
Oferta Bio-Energii dla plantatorów i rolników


3. Bio-Energia oferuje szkolenia, programy konsultacyjno-edukacyjne oraz dostęp do bazy porad związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne. Oferujemy także monitoring kontraktacji biomasy na cele energetyczne w celu zapewnienia opłacalności produkcji, w tym ustalanie cen skupu biomasy, a także ekspertyzy, opinie naukowe oraz analizy chemiczne i fizyczne. Usługi te świadczone są głównie na zlecenie zakładów energetycznych starających się zbudować stabilną podaż biomasy dobrej jakości, przez zapewnienie plantatorom i rolnikom odpowiedniego wsparcia.

 
Newsletter
  zamów nasz newsletter
  

Zrównoważona produkcja


(©) 2004-2010 Bio-Energia sp. z o.o.  Biznes Ludzie Pieniądze Biznes Forum Jan Kulczyk Kulczyk Holding Kulczyk Investments . . ochrona danych osobowych szkolenie z ochrony danych osobowych szkolenie GIODO audyt ochrona danych osobowych audyt ochrony danych osobowych kontrola GIODO zewnżtrzny ABI outsourcing ABI serwery dedykowane kolokacja kryteria zrównoważonego wykorzystania biomasy URE kryteria zrównoważonego rozwoju zrównoważony rozwój produkcji z biomasy safe harbor polska safe harbor compliance and self-certification safe harbor usa doradztwo abi witryna zgłoszona jako dokonująca