skup biomasy, skupu biomasy, biomasa, skup, cena za biomasę, cena biomasy skup biomasy, skupu biomasy, biomasa, skup, cena za biomasę, cena biomasy skup biomasy, skupu biomasy, biomasa, skup, cena za biomasę, cena biomasy Forum
  Nasi Partnerzy

ICHPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

IEN Instytut Energetyki w Warszawie

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Pełna obsługa w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego wykorzystywania biomasy w produkcji biopaliw transportowych, energii elektrycznej i ciepłaUWAGA: Produkcja biopaliw i bioenergii musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne wobec URE za spełnienie tych kryteriów powinny opracować własne metody ich spełniania, a także stworzyć system informacji dla potrzeb sprawozdawczości oraz audytu. Dzięki zatrudnianiu uznanych specjalistów z cenzusem naukowym oraz współpracy z instytucjami naukowymi możemy zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę w tym zakresie. Zapraszamy!

Oferta firmy Bio-Energia dotycząca spełnienia kryteriów zrównoważonego wykorzystywania biomasy w produkcji bio-paliw transportowych, energii elektrycznej i ciepła.

Oferujemy:
  • Prowadzenie dla zleceniodawcy pełnej obsługi w zakresie wymaganych obliczeń, analiz, prowadzenia baz danych, systemów informacji oraz sprawozdawczości w przedmiocie składanej oferty

  • Prowadzenie audytu zewnętrznego spełnienia wszystkich wymagań stopnia zrównoważenia produkcji

  • Szkolenia w zakresie wymagań unijnych i krajowych odnoszących się do produkcji biopaliw transportowych, energii elektrycznej i ciepła

  • Szkolenia w zakresie wymagań dotyczących obowiązku spełnienia kryteriów zrównoważonej produkcji prowadzone z wykorzystaniem poglądowych przykładów własnych lub wcześniej przygotowanych przykładów dla konkretnego zleceniodawcy

  • Przygotowanie we współpracy ze zleceniodawcą niezbędnych baz danych i systemów informacji do prowadzenia obliczeń, analiz i prowadzenia sprawozdawczości potwierdzającej spełnienie kryteriów zrównoważenia oraz opracowania własnych nieobowiązkowych programów zrównoważonej produkcjiSkontaktuj się z nami w celu nawiązania współpracy

Bio-Energia Sp. z o.o.

telefon 22 853 37 76
 
Kalkulator Promienia


(©) Bio-Energia sp. z o.o.